Kennisgebieden

Uitgangspunt bij alle activiteiten van fITaCs is de toegevoegde waarde van ICT in uw organisatie; nu en in de toekomst.
Een ICT-er overziet alle managementprocessen en informatiesystemen in uw organisatie dit betekent automatisch dat ons advies en ons werkgebied verder reiken dan alleen de technische aspecten. fITaCs biedt bij onderstaande kennisgebieden zowel op operationeel, tactisch als strategisch niveau ondersteuning.

Netwerken en Infrastructuur:
Beheer en Helpdesk:
Inter- en Intranet:
Voor inter- en intranet diensten werkt fITaCs samen met een aantal gerenommeerde partners op gebied van:
Wilt u zelf op Internet?